Herb Geoportal Powiatu Starachowickiego
WCAG    Zmiana rozmiaru

Usługi udostępnione systemie informacji przestrzennej Powiatu Starachowickiego stanowią dostęp usług przeglądania i wyszukiwania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.).

Przed użyciem danych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prezentowanych w niniejszych systemach należy nabyć licencję na ich wykorzystanie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykorzystanie danych bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty, za udostępnienie tych materiałów (art. 48a Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2015.520 t.j. z późn. zm.). Wykorzystanie danych w celach naukowych lub prywatnych możliwe jest w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 660).

Dane prezentowane w systemie informacji przestrzennej Powiatu Starachowickiego oraz generowane z niego wydruki maja charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako oficjalny dokument, nie mogą również stanowić podstawy czynności administracyjnych i urzędowych oraz roszczeń względem właściciela systemu lub innych podmiotów.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://starachowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Dane dotyczące geometrii działek i budynków udostępniane są poprzez usługę wfs pod adresem:
http://starachowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php

Weryfikacja statusu zgłoszonej pracy geodezyjnej jest pod adresem:
weryfikacja.geoportal2.pl

Weryfikacja podpisów cyfrowych:
Weryfikuj podpis
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUDUdostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru